Doradztwo BHP – kompleksowa obsługa firm

  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ppoż. dla pracowników i kadry zarządzającej,
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  • pomoc w realizowaniu nakazów Inspekcji Pracy oraz decyzji Inspekcji Sanitarnej,
  • wykonanie instrukcji bhp i ppoż,
  • ustalanie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
  • sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej (przesłuchania poszkodowanego, przesłuchania świadków, dokumentacja lekarska, karta statystyczna wypadku),
  • doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szybkie usługi na zasadzie pogotowia BHP,
  • dostosowanie firmy do wymagań p.poż.
  • opracowanie planu BIOZ